In Polish

Professor Rybczynski's Review in Polish

Twórczość Leokadii Makarskiej-Cermak nie sposób opisać w kilku słowach, kilku zdaniach… Malarstwo i rysunek, na których głównie skupia się artyska posiadają dużą wrażliwość i metaforyczne przesłanki.  Prace jej generalnię zamykają się w dwóch nurtach: wrażeniowym i dokumentarnym; oba zazębiające się w tendencjach sztuki figuratywnej, w nurcie „wrażeniowym”,  który osobiście nadbardziej u Cermak sobie cenię , trafnie i jendnozancznie demonstruje swoją poetycką wrażliwość,  przede wszystkum „kwiatowe portrety”, w których predstawia ludzi sobie bliskich, wkomponowanych w fantastyczne kwiatowe materie przykuwają naszą uwagę. Przypuszcam, że fascynacja pięknem natury zawiera też u Cermak warstwę symboliki, kwiat jako centrum mistyczne powiekszajcy tajemniczość a jednocześnie logikę zdarzeń… kwiat to też aluzja przemijania życia ludzkiego, refleksje narodzin i śmierci. Nurt „Dokumentarny” zawiera wiele realizacji klasycznego pojmowania portretów, w których artystka trafnie opisuje osobowość i psychikę portretowanych. W warsztacie swoim Makarska-Cermak wykorzystuje optymalne techniczne możliwości oleju, pasteli i ołówka.

Obrazy Cermak prowokują i zachęcają do własnej interpretacji, przeżywania barwnego świata natury, obrazy tej pełnej temperamentu malarki  potrafią włamać się do naszych serc, pozwólmy „kwiatom” Leokadii w nas zamieszkać…

 

Stara Morawa, Mainz w Lipcu 1996

[Signed prof. Jacek Maria Rybczynski]